Voltas 1.5 Ton 3 Star Split AC (185JY/183JZJ1 White)
Daikin 0.8 Ton 3 Star Split AC (Copper GTL28TV White)
Carrier 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper ESKO NEO HYBRIDJET INV R32CAI18EK5R39F0 White)
Carrier 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper ESKO+ HYBRIDJET INV R410ACAI18EK3R49F0 White)
LG 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper KS-Q18YNZA White)
Blue Star 5HW24MA/1/A/AAX1 Split AC (2 Ton 3 Star Rating White Aluminium)
TOSHIBA 1.5 Ton 4 Star Inverter Split AC (Copper RAS-18BKCV-IN+RAS-18BACV-IN Gloss White)
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper LS18I32AL White)
Hitachi 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (CopperKASHIKOI 5100x RSB518HBEA.Z White)