Mrutyunjay (Marathi)
Chawa
Bhartiya Share Bazaarachi Olakh - Guide to Indian Stock Market Marathi
The Secret(Marathi)
Corporate Chanakya (Marathi)
Stay Hungry Stay Foolish (Marathi)
Rich Dad Poor Dad (Marathi)